منتظر دوره های تخصصی صنایع غذایی باشید

فودانت
فودانت

فودانت پلتفرم صنایع غذایی ایران


(Food Industry Technical Language) | زبان تخصصی صنایع غذایی

ترجمه انگلیسی بافت، طعم و آروما یگانه رجب زاده

نُت طعم، مشخصهِ طعم

یک طعم منحصر به فرد که در ترکیب طعم های یک غذا وجود دارد. مثال: سس گوجه فرنگی ممکن است طعم مشخصه ی ریحان داشته باشد.

ترجمه فارسی بافت، طعم و آروما یگانه رجب زاده

flavor note

An individual flavor that exists within a given food’s blend of flavors. Example: Tomato sauce might have a basil flavor note.

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

نمره رنگ

ارزش عددی به نرخ رنگ آب مرکبات. در ایالات متحده اغلب با استفاده از رنگ سنج مرکبات هانتر اندازه گیری میشود. "نمره" با مقایسه اجزای رنگ قرمز و زرد نمونه به استاندارد USDA اختصاص داده شده است.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

Colour score

A numerical value to rate the colour of citrus juices. In the US it is often determined by the use of a Hunter citrus colorimeter. A “score” is assigned by comparing the red and yellow colour components of the sample to a USDA standard.

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

از دست دادن ابر

وقوع نامطلوب جدا شدن آب پرتقال به یک فاز فوقانی شفاف(سرم) و ته نشینی پایینی.از دست دادن ابر زمانی اتفاق می افتد که ویسکوزیته آب با غلظت بسیار کم پکتین محلول کاهش میابد(در نتیجه فعالیت آنزیم ها).از این رو دیگر نمی توان ترکیبات نامحلول را در معلق حفظ کرد.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

Cloud loss

The undesirable occurrence of orange juice separating into a clear upper phase (serum) and a bottom sediment. Cloud loss occurs when juice viscosity is reduced by a too low concentration of soluble pectin (in turn the result of enzyme activity).Hence, insoluble compounds can no longer be maintained in suspension.

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

ماندارین ها، نارنگی

یک گروه از میوه پرتقال، Citrus reticulata، که شامل واریته های نارنگی هم میشود.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

Mandarins

A group of orange fruit, Citrus reticulata, that also includes tangerine varieties

ترجمه انگلیسی بافت، طعم و آروما یگانه رجب زاده

حل کردن

اندازه گیری زمان برای کاهش شدت یک ویژگی درک شده یا ترک کام(سقف دهان) مثال: عسل به دلیل بافت غلیظ و شربتی، سرعت انحلال کمی دارد.

ترجمه فارسی بافت، طعم و آروما یگانه رجب زاده

dissolve

A measurement of time for a perceived attribute to diminish in intensity or leave the palate. Example: Honey has a slow rate of dissolve due to the thick, syrupy texture.

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

دی-لیمونن

جزء اصلی روغن یافت شده در پرتقال است. d-Limonene تا 90% از روغن پوست و روغن اسانس را تشکیل میدهد. همچنین به عنوان یک محصول جانبی از پوست بازیابی می شود. دی-لیمونن متعلق به گروهی از مولکول های هیدروکربنی به نام ترپن ها است.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

d-Limonene

The main component of oil found in oranges. d-Limonene makes up >90 % of peel oil and essence oil. It is also recovered as a by-product from waste peel. d-Limonene belongs to a group of hydrocarbon molecules called terpenes.

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

کاروتنوئید ها

دسته ای از رنگدانه های زرد ، نارنجی و قرمز که به طور طبیعی در میوه ها و سبزیجات وجود دارد. کاروتنوئیدها به طور سنتی به عنوان کاروتن (هیدروکربن خالص) و گزانتوفیل (هیدروکربن حاوی اکسیژن) طبقه بندی می شوند.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

Carotenoids

A class of yellow, orange and red pigments that occurs naturally in fruits and vegetables. Carotenoids have traditionally been classified as carotenes (pure hydrocarbons) and xanthophylls (hydrocarbons containing oxygen).

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

نارینگین

یک ماده تلخ (فلاونوئید) که عمدتا در آب گریپ فروت یافت می شود.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

Naringin

A bitterness substance (flavonoid) mainly found in grapefruit juices.

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

پکتین

نوعی از پلی ساکارید که غالبا در آلبدو یافت میشود اما در سایر قسمت های میوه هم وجود دارد. این یک تثبیت کننده کلوئیدی طبیعی است که به آبمیوه "ویسکوزیته" یا اصطلاحاُ body می دهد.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

Pectin

A type of polysaccharide found mainly in the albedo but also in other parts of the fruit. It is a naturally occurring colloidal stabilizer that gives juice its “body” or viscosity

ترجمه انگلیسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

جامدات محلول

مواد جامدی هستند که در مایع مورد نظر حل می شوند. قندها و اسیدهای موجود در آب مرکبات معمولاً جامدات محلول نامیده می شوند.

ترجمه فارسی نوشیدنی و آب میوه یگانه رجب زاده

Soluble solids

solid materials that will dissolve in the liquid in question. Sugars and acids in citrus juices are commonly referred to as soluble solids.

1
2
3
4
بعدی