منتظر دوره های تخصصی صنایع غذایی باشید

فودانت
فودانت

فودانت پلتفرم صنایع غذایی ایران


(Food Microbiology) | میکروبیولوژی مواد غذایی

تصویر نازنین طاهری نسب

آنس سوزنی (Needle)

آنس‌ دارای یک دسته‌ی عایق گرما و یک سر مفتولی می باشد. از آنس سوزنی برای برداشت نمونه و انجام کشت های عمقی و ضربه ای استفاده می شود.

توضیحات
تصویر نازنین طاهری نسب

آنس حلقوی (Loop)

آنس حلقوی جهت برداشت نمونه و انجام کشت خطی کاربرد دارد. توجه! نوک آنس باید قبل و بعد از استفاده استریل شود. بنابراین نوک آنس را بر روی شعله قرار داده تا کاملا سرخ شود و سپس برای سرد کردن، سر آن در گوشه‌ای از محیط‌ کشت استریل قرار داده می شود.

توضیحات
تصویر نازنین طاهری نسب

سوآب (soab)

سوآب وسیله ای است که از یک چوب باریک با انتهای پنبه ای تشکیل شده است. از این وسیله جهت برداشت نمونه از پوست، مخاط گلو، لباس و سطوح آزمایش استفاده می شود. همچنین برای کشت دادن انواع نمونه‌ها روی محیط کشت نیز استفاده می‌کنند. توجه! سوآب یک بار مصرف است اما باید قبل از استفاده استریل شود.

توضیحات
1