منتظر دوره های تخصصی صنایع غذایی باشید

فودانت
فودانت

فودانت پلتفرم صنایع غذایی ایران


آکادمی فودانِت

شروع آینده شغلی و پژوهشی شما اینجاست

با استفاده از کتاب ها ، دوره های آموزشی ، کارگاه های آموزشی ، فلش کارت ها و جزوات آموزشی در کنار اساتید مجرب فودانت ، جایگاه خود را در صنعت ارتقا بدید

کتاب ها و جزوات آموزشی

در حال حاضر کتاب و جزوه آموزشی قرار داده نشده است