منتظر دوره های تخصصی صنایع غذایی باشید

فودانت
فودانت

فودانت پلتفرم صنایع غذایی ایران


ایمنی مواد غذایی

قیمت این دوره : 598000 تومان

  • مدرسین دوره :
    • نازنین طاهری نسب
  • تعداد ویدیو ها : 8
  • سطح دوره : متوسط
  • وضعیت دوره : در حال برگزاری
  • تاریخ آخرین بروز رسانی : 1403/02/21
تهیه دوره
ایمنی مواد غذایی

سر فصل های دوره 

1 - مقدمه و تعریف ایمنی مواد غذایی 

2 - خطرات احتمالی در مواد غذایی 

* پاتوژن های غذایی 

* آلاینده های شیمیایی 

* موادی که از محیط وارد زنجیره غذایی می شوند 

* مواد ناشی از فرایند های تولید 

* آلاینده هایی که در طی فرایند های تولید و پخت ایجاد می شوند 

* سموم طبیعی 

* مواد غذایی تراریخته 

* آلرژی نسبت به مواد غذایی 

3 - تعیین قوانین در مواد غذایی 

4 - پیشرفت های تشخیصی برای اطمینان در ایمنی مواد غذایی 

5 - برنامه های و ابزارهایی برای تضمین ایمنی عرضه مواد غذایی  
 

این دوره مناسب چه کسانی هست ؟

1 - افرادی که در تولید، آماده سازی، حمل و نقل و توزیع غذا دخالت دارند  

2 - مدیران و ناظران خدمات غذایی  

3 - بازرسان و ممیزان ایمنی مواد غذایی 

4 - پرسنل تضمین و کنترل کیفیت غذا 

5 - مقامات و مربیان بهداشت عمومی 

6 - مصرف کنندگان 

7 - دانشجویان با رشته و گرایش های مرتبط با ایمنی مواد غذایی 

پیش نیاز های این دوره چیست ؟

این دوره پیشنیازی ندارد 

فهرست ویدیو ها