در فودانِت می توانید بخوانید ، بنویسید و یاد بگیرید

همین الان ثبت نام کن و اولین پست خودت رو بنویس

سایت فودانت با رویکرد فراهم سازی بستری علمی و تخصصی و سایر رویکرد های مرتبط ، برای جامعه هدف مهندسین ، محققین و فعالین در صنعت غذا ، توسط جمعی از دانش آموختگان این رشته ایجاد شده است.

فودانِت پلتفرم صنایع غذایی

;